Rotarakt

Rotarakt se prvi put pojavio kao omladinski program 1968. godine u Severnoj Karolini, u SAD-u, i nastao je spajanjem reči “Rotari” i “akcija”. Fokusira se na razvoj mladih ljudi kao lidera u svojim zajednicama i na radnim mestima. Predstavlja svetsku organizaciju koja okuplja više od milion i dvesta hiljada vodećih ljudi, stručnjaka i javnih ličnosti, u različitim oblastima. Članovi kluba, poznati kao rotarijanci, bave se humanitarnim radom, podstiču visoke etičke standarde u svim strukama i pomažu ostvarenje dobrobiti i mira u svetu. Postoji preko 32.000 Rotari klubova u više od 200 zemalja i geografskih oblasti. Klubovi su apolitični, nisu vezani ni za jednu religiju i otvoreni su za sve kulture, rase i ubeđenja. U skladu sa motom, koji glasi Service Above Self („Služba iznad interesa“), glavni predmet Rotarija je biti u službi zajednici – na radnom mestu i širom sveta. 

Cilj Rotarakta je da ohrabri mlade osobe i pomaže ideal pružanja pomoći, kao osnovu časnog poduzetništva:

Širenje poznanstava kao stvaranje prilike za pružanje pomoći;
• Visoki etički standardi u biznisu i struci, spoznaja vrednosti svih korisnih zanimanja i poštovanje zanimanja svih rotarijanaca, kao način da se doprinese društvu;
• Težnja idealu u oblasti ličnog, poslovnog i društvenog života;
• Unapređenje međunarodnog razumevanja, dobre volje i mira, putem svetskog prijateljskog povezivanja poslovnih ljudi i stručnjaka, ujedinjenih zajedničkim ciljem – pružanja pomoći i usluga.

Rotarakt klubovi se osnivaju ili u društvenoj zajednici ili na fakultetu. To ih čini pravim „partnerima u pružanju usluge“ i ključnim članovima porodice Rotari. Kao jedan od najznačajnijih uslužnih programa koji se najbrže razvija, sa više od 7.000 klubova u približno 163 zemlje i geografskih regiona, Rotarakt predstavlja svetski fenomen. Sva delatnost Rotarakta počinje na lokalnom nivou, gde članovi iznose potrebe svojih zajednica, ujedno se zalažući i promovišući međunarodno razumevanje i mir, stvarajući prijateljske veze.

Rotarakt kod nas – Početak Rotarijanstva u Jugoslaviji, a naročito u Srbiji, vezuje se za aktivnosti dr Vojislava Kujundžića i njegove prve kontakte sa čehoslovačkim Rotarijancima, međutim, potrebno je naglasiti da su srpski intelektualci i biznismeni puno ranije usvojili ovu ideju. U periodu između 1928. godine (kada je osnovan prvi Rotari klub u Jugoslaviji), i početka Drugog svetskog rata, organizovani su sledeći klubovi u Srbiji: “Beograd”, “Bačka Topola”, “Ćuprija-Jagodina-Paraćin”, “Morava”, “Leskovac”, “Niš”, “Novi Sad”, “Pančevo”, “Petrovgrad”, “Sombor”, “Stara Kanjiža”, “Stari Bečej”, “Subotica”, “Velika Kikinda”, “Vršac” i “Zemun”.

Dana 28. juna 1929. godine počinje nagla ekspanzija klubova, čiji je rezultat bilo stvaranje 77. Distrikta (Jugoslavija). Ovaj Distrikt je 1940. godine sačinjavalo 34 kluba, od kojih se 15 nalazilo u Srbiji. Osim razvijanja prijateljstva, rad u klubu sastojao se od utvrđivanja spiska članova, kao i unutrašnjih aktivnosti – briga o privatnom životu svih članova kluba. Svaki Rotari klub u Srbiji je imao tzv. kesu za nevolju, u koju su se na kraju svakog sastanka stavljale donacije. Oni su takođe delovali kao mecene, sponzorišući siromašne srednjoškolce, talentovane muzičare i slikare. Posebna pažnja se posvećivala mladim ljudima i njihovom obrazovanju u duhu Rotarijanstva. Članstvo nije bilo brojno, ali to su bili ugledni građani čiji se uticaj na biznis, kulturu i politički život sve više povećavao.

U Republici Srbiji ovaj program se vezuje za 1994. godinu. Prvi srpski Rotari klub, Rotari klub „Beograd“, nije imao zvaničnu čarter ceremoniju zbog sankcija koje su Ujedinjene nacije uvele Srbiji krajem maja 1992. godine. Kasnije je Jugoslavija bila izuzeta iz distrikta 1910 i ušla u sastav Specijalne zone širenja Rotarija, gde je funkciju guvernera distrikta obavljao predsednički administrator Jerg Čop. On je predložio osnivanje Rotarakt klubova na koje se sankcije nisu odnosile. Prvi sastanak je održan 24. decembra 1994. godine, a čarter povelja je dodeljena u martu 1995. godine. Od tada počinje razvijanje Rotarakt klubova u Srbiji.

Beogradski Rotarakt Klubovi su u januaru 2011. godine organizovali REM (Rotaract European Meeting) i okupili rotaraktovce iz 38 zemalja.

Close Menu