KO SMO I ODAKLE SMO

O NAMA

O BEOGRADU

Beograd je jedan od najstarijih gradova u Evropi i, pored Atine, najveća urbana celina na Balkanu. Beograd je glavni grad Srbije, sa oko 2 000 000 stanovnika. Ima prvorazredni saobraćajni značaj, kao značajno drumsko i železničko čvorište, a takođe i međunarodno rečno i vazdušno pristanište i telekomunikacijski centar.

O SRBIJI

Srbija, ili zvanično Republika Srbija, kontinentalna je država koja se nalazi u jugoistočnoj Evropi, a prostire se na Balkanskom poluostrvu i jednim delom u srednjoj Evropi (Panonskoj niziji). Glavni grad je Beograd. Sa 1 639 121 stanovnika u široj okolini po popisu iz 2011. godine, on je administrativno i ekonomsko središte države. 

O ROTARIJU

Mi predstavljamo 1,2 miliona Vaših komšija i prijatelja koji se trude sa stvore pozitivne promene u našim zajednicama. Naše različite kulture, zanimanja i zemlje odakle dolazimo, daju nam jedinstvenu priliku za perspektivu našeg delovanja, koje se ogleda u našoj zajedničkoj strasti za “služenjem zajednici”.

O ROTARAKTU

Rotarakt predstavlja organizaciju za mlade Rotarijance od 18 do 30 godina. Sama reč je nastala kao spoj reči „Rotari“ i „Akcija“, a postoji od 13. marta 1968. godine, kada je čarterovan prvi Rotarakt klub Univerziteta Severna Karolina. Rotari klubovi oduvek su se bavili mladim ljudima i od 1920. godine sponzorisali su organizacije 

O KLUBU

Rotarakt Beograd Čukarica je počeo da se okuplja i formira kao inicijalna grupa u aprilu 2010. godine. Osnovan je u cilju da pomogne mladim ljudima u profesionalom razvoju i pruži im šansu da pomognu zajednici zastupajući etičke standarde i ljudska prava putem dobrovoljnog rada i dobrotvornih akcija.

Close Menu