Nikola Luković

Obrazovanje: Strategijski menadžment, Univerzitet Singidunum, Beograd

Jezici: Engleski (B2), italijanski (A1)

Close Menu